Vi har betydelig erfaring i å levere rekkverksløsninger.

 

Standardisert gjennomføringsmodell

Basert på kontinuerlige erfaringer og tilbakemeldinger fra våre kunder har vi standardisert måten vi gjennomfører prosjekter. Dette sikrer at vi leverer på HMS, kvalitet, tid og kostnad.

Vi kjenner mulighetene, og finner de mest kostnadseffektive løsningene. Basert på en kombinasjon av egen og ekstern produksjon, sikrer vi overholdelse av prosjektenes krav.


våre mål

  • Ingen HMS hendelser
  • Kvalitet. Null feil ved overtakelse til sluttkunden
  • Tid. Vi starter og er ferdig i henhold til avtalt plan
  • Pris. Vi er konkurransedyktige.